Data is king

De uitgever met de meeste data rekent zich tegenwoordig rijker dan de uitgever met de meeste content. Heeft data content van de troon verstoten? Marie-Paule deed verslag van het Mediafacts Uitgeverscongres.

sterschrift-groot